Om Kontakten

Kontakt - Støtte - Tilsyn

Få en støtteperson i Næstved. Vi tilbyder ydelser i henhold til LSS §45, §50, §52, §54, §54a, §76, §85 og §97

Akut

Kontakten kan i akutte og kriseramte situationer stå til rådighed samt skaffe akut bolig til henholdsvis korte og længerevarende perioder. Det handler om den enkeltes behov med udgangspunkt i den individuelle situation. Vi samarbejder her med relevante samarbejdspartnere.

Bolig

Kontakten kan skaffe boliger. Her er der ofte tale om mindre lejligheder (1/2 værelses) eller klubværelser, da vi bestræber os på, at borgerne skal kunne klare det økonomisk, når Kontakten og de sociale myndigheder træder ud af billedet. Botræning er en del af udslusningen.

Vores mission

Kontaktens mission er at hjælpe så mange mennesker, som det er muligt. Vi tilbyder faglig støtte og hjælp, med det formål at bane vejen, til en tilværelse i balance. Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for social træning, personlig udvikling og støtte, der passer til den enkelte.

Støtteperson i Næstved

Kontakten giver tilbud på konkrete støtte- og kontaktopgaver. Vi finder altid en støtteperson i Næstved, der matcher den enkelte person. 

Professionelt relationsarbejde

Praktiske informationer

Samarbejdspartnere

Kontakten samarbejder med relevante samarbejdspartnere. Heriblandt psykologer, psykiatere, kommunen, sagsbehandlere, læger, studier mm..

§

Vi tilbyder ydelser i henhold til LSS §45, §50, §52, §54, §54a, §76, §85 og §97. Vi udarbejder statusrapporter hver 6 måned og ved særlige behov.

Pædagogisk tilgang

Vi er et socialpædagogisk tilbud, som henvender sig til alle dem, der af den ene eller anden grund, ikke er i stand til at klare en selvstændig tilværelse på grund af psykiske og/eller sociale problemstillinger. Vores arbejde tager udgangspunkt i individuel støtte, hjælp og social træning.

Støtte & vejledning

Vi støtter og vejleder og tror på, at vi kan få den enkelte til at udvikle sig i en positiv retning via. et struktureret liv, med orden på økonomi og boligforhold, samt en evt. integrering på arbejdsmarkedet. Vi sætter det enkelte menneske i centrum. Vi behandler alle ens, men på forskellig vis.

Vores baggrund

Mikkel Poulsen

Mikkel har arbejdet inden for det social-pædagogiske områder i de sidste 24 år. Mikkel har tidligere været souschef på en døgninstitution for anbragte unge med Psyko/sociale problemstillinger. Han har arbejdet hos Kontakten som kontaktperson/koordinator med pædagogisk tilsyn i 11 år.

Jonas Opiola

Jonas har arbejdet inden for det social-pædagogiske områder de sidste 21 år. Jonas har tidligere arbejdet 6 år på en døgninstitution for anbragte unge med Psyko/sociale problemstillinger. Jonas har nu arbejdet hos Kontakten som kontaktperson/koordinator med pædagogisk tilsyn i 11 år.